TRAFIL

Les dades i resultats, que apareixen en aquesta pàgina, corresponen a la investigació duta a terme pel grup de recerca consolidat TRAFIL, fins a l’any 2012. Tot i no tenir més actualitzacions des de llavors, considerem que és beneficiós oferir al públic la possibilitat d’accedir a la base de dades terminològica MarpaTerm, així com a les publicacions realitzades pels membres del grup de recerca.

TRAFIL és un grup de recerca pluridisciplinar que pretén acostar i comunicar millor les diferents llengües i cultures que intervenen en el procés de traducció de filosofies llunyanes, en particular les filosofies originàries de l’Índia.

La seva línia de recerca és una aproximació traductològica, terminològica i transcultural que es materialitza amb

– un treball terminològic sobre la filosofia budista  que consisteix en el desenvolupament d’una base de dades terminològica i de coneixement multilingüe (MARPA term) concebuda com una ajuda a la traducció,

– l’estudi traductològic de versions en diferents llengües de textos filosòfics de l’Índia antiga per observar com s’efectua la transferència cultural amb l’anàlisi de les opcions metodològiques i de les tècniques de traducció.

– la traducció al castellà i al català de textos clàssics i d’assaigs sobre filosofies de l’Índia antiga evitant tan l’etnocentrisme com el multiculturalisme, aplicant una estratègia de transculturització.