Cada entrada de la base de dades correspon a un concepte. Els termes es presenten en 6 idiomes: castellà, català, anglès, francès, tibetà (segons la transliteració wylie i en alfabet tibetà) i sànscrit (en transcripció romanitzada).

Les entrades contenen la següent informació terminològica:
– 
transcripció fonètica simplificada del tibetà per a castellanoparlants (transcripció que no recull els tons);
– 
abreviatura usual en el cas del tibetà;
– 
traducció lèxica en el cas del tibetà;
– 
significat en el cas del sànscrit;
– 
gènere, definició, nota, definició en context, hiperònim, hipònims i termes relacionats amb el terme principal, tècnica de traducció i nota d’ús en el cas del castellà
– 
sinònims més usuals per a tots els idiomes.

Model de l’estructura d’una entrada (en PDF)

La transcripció fonètica simplificada i aproximativa que s’utilitza està dirigida als lectors castellanoparlants i catalanoparlants que no tenen cap coneixement del tibetà. No pretén ser un mètode per a aprendre a pronunciar el tibetà sinó tan sols per a ajudar a llegir la transliteració en el context d’aquesta base de dades.
La j es llegeix com en català (Joan) o en anglès (John)
La ö correspon a la vocal neutra del francès o de l’alemany
La ü correspon a la u del francès