Ofereix accés a la llista de classe i suport a l’avaluació dels estudiants i a la gestió de les actes d’avaluació.

  • La gestió electrònica de les actes d’avaluació d’estudis propis

    S’ha posat en funcionament la gestió electrònica de les actes d’avaluació d’estudis propis que incorpora millores al campus docent Sigm@ en la gestió de la qualificació dels alumnes a les actes d’avaluació d’aquests estudis i permet executar el tancament i la signatura d’aquestes actes directament des del propi sistema Sigm@. Podeu veure el procediment en […]


  • Obertura del curs 2022-2023

    S’ha obert el curs 2022-2023 al campus docent Sigm@. Recordeu que tindreu accés als grups a mesura que s’hagin establert els vostres permisos al pla docent i s’hi hagin matriculat els estudiants.