GRUP DE RECERCA SOBRE DICTADURES I DEMOCRÀCIES-GReDD (antes GREF)

GRUPO DE ESTUDIOS DEL EXILIO LITERARIO (GEXEL)

GRUP DE RECERCA EN HISTÒRIA ACTUAL (GReHA)

SIBHIL·LA

CENTRE DOCUMENTAL DE LA COMUNICACIÓ (CEDOC)

GRUP D’ESTUDIS DE LITERATURA CATALANA CONTEMPORÀNIA