#

Laura Arnau Sabatés 

Col·laboradora d'EFI

+34 93 581 2629
http://uab.academia.edu/LauraArnauSabat%C3%A9s

Investigadora postdoctoral al Departament de Pedagogía Sistemàtica i Social de la Universitat Autònoma de Barcelona. És autora de diverses publicacions i recerques sobre l’aplicació i avaluació de programes d’orientació professional i ocupacional. Ha treballat com a orientadora laboral en contextos d’ocupació i requalificación professional. Ha sigut professora visitant a la universitat Trinity College Dublin (Irlanda). Actualment està codirigint un projecte de recerca d’abast internacional sobre les trajectòries laborales i formatives dels joves ex-tutelats.