email: charoizq@gmail.com – Phone: +34 93 5868319

Office B9-215 – Department of Social and Cultural Anthropology, Ctra. Cerdanyola s/n 08193 Bellaterra

Doctora en Antropologia Social (2018), Màster en Investigació Etnogràfica, Teoria antropològica i Comparació intercultural (2010), i Llicenciada en Antropologia Social i Cultural i Filologia Clàssica per la Universitat Autònoma de Barcelona. Ha estat professora d’ensenyament secundari pel Departament d’Educació de Generalitat des del 2007 i també s’ha dedicat a l’ensenyament del castellà i el català com a segona llegua tant amb adolescents com amb adults.

És membre del grup de recerca EMIGRA del Departament d’Antropologia Social i Cultural de la UAB des de 2010 i del Centre d’Estudis i Recerca en Migracions de la mateixa universitat.

Ha realitzat estades de recerca a les universitats de Londres, Goldsmiths College, i Glasgow, Strathclyde University, a més d’estades anteriors en entorns plurilingües també a Escòcia i el Marroc.

Ha estat investigadora predoctoral (FPI) del projecte La movilidad del alumnado en la RMB: tipos, procesos y tendencias  (MINECO, Plan nacional I+D+I), en el marc del qual ha fet la seva tesi doctoral titulada Repertorios comunicativos del alumnado de origen extranjero. Más allá de los límites escolares, on ha investigat les relacions entre diferents entorns d’aprenentatge de les llengües, el plurilingüisme i les condicions d’integració educativa i social entre joves d’origen immigrant africà a Catalunya i el paper de mobilitat. També ha realitzat projectes de recerca col·laborativa amb professorat i alumnat sobre l’experiència i les possibilitats de l’aprenentatge plurilingüe en entorns escolars multilingües i multiculturals. Actualment participa en el projecte ORALPHA.

Participació a projectes

ORALPHA. Literacy of refugees and new citizens. Spain, Poland, Italy, Germany, Bulgaria. ERASMUS+ Cooperation for Innovation and the Exchange of Good Practices. KA204 2017-1-ES01-KA204-038450. IP UAB Silvia Carrasco.

TRANS-EMIGRA: Migraciones y espacios transnacionales de educación: construcción de la identidad de las niñas y parentalidad en las familias marroquíes, pakistaníes y senegambianas en España (2016-2019). MINECO Excelencia y Retos I+D+i MO08748. IPs: Dra. Montserrat Rifà y Dra. Marta Bertran

PROJECTES RECENTS: 

RESL.eu. Reducing Early School Leaving in Europe.7th FP European Commission (2013-2018) Coordinadora: Dra. Christianne Timmerman, University of Antwerp. 30 investigadors.

MOVIBAR La movilidad del alumnado y su impacto en la escolarización en la región metropolitana de Barcelona: tipos,procesos y tendencias”” Grupo EMIGRA. (2013-12015) MINECO Plan Nacional I+D+i CSO 2012-34285 IP: Dra. Silvia Carrasco. 10 investigadors.

Publicacions:

Reyes, Ch.  El repertorio lingüístico de alumnado de origen inmigrante de una escuela de educación secundaria en un contexto de super-diversidad. Más allá de la inmersión lingüística.(fortcoming)

Reyes, Ch.; Carrasco, S. (2018). Unintended effects of language policy on the transition of immigrant students to upper secondary education in Catalonia, European Journal of Education, vol. 52 (2) (forthcoming)

Reyes, Ch. (2018). Conducting ethnographic research in two Catalonian schools. The challenges of researching in multilingual spaces. In Gibb, R., Tremlett, A. and Danero Iglesias J. (eds.) Learning and Using Languages in Ethnographic Research. Multilingual Matters.

Reyes, Ch. (2017). Etnografiando formas de aprendizaje, participación y agencia en la escuela y la mezquita. Revista Complutense de Educación. 28 (3), 35-52.

Reyes, Ch. (2013). Literacy beyond school: Literacy learning strategies in the mosque and in the school Emigra Working Papers, núm. 135.