Despatx B9-219
Emails: Gabriela.Poblet@uab.cat  i  gabypoblet@gmail.com 

 Doctora en Antropologia Social i Cultural i Màster en Investigació Etnogràfica, Teoria antropològica i Relacions Interculturals per la UAB, és Licenciada en Antropologia per la Universidad de la Plata (Argentina). S’ha especialitzat en l’àmbit de les migracions internacionals, especialment en temes de treball domèstic i migracions forçades, des d’una perspectiva de gènere, i treballa en l’actualitat en diversos projectes relacionats. És professora associada del Departament d’Antropologia Social a la Universitat Autònoma de Barcelona i del Centre d’Estudis i Recerca en Migracions. És la fundadora i directora de l’entitat Europa Sense Murs dedicada a la investigació i la consultoria social, contra el racisme i la desigualtat.

Projectes recents:

Investigadora del projecte Víctimes de maras del triangle Nord a Catalunya, Universitat Autònoma de Barcelona. Finançat per ICIP (Institut Català Internacional de la Pau) i AGAUR, Generalitat de Catalunya. IP: Dra.Silvia Carrasco.

Estudi d’Identificació dels intermediaris laborals del servei domèstic a Barcelona i elaboració d’un “mapeig” per territoris de la xarxa d’intermediaris. Direcció d’envelliment i cures, Ajuntament de Barcelona. (2021)

Avaluació del projecte “Drets humans Descosits”. Setem Catalunya i Agència Catalana de Cooperació al desenvolupament. (2020-2021)

Actualització del material pedagògic sobre dret d’asil i refugi per a l’ACNUR, comitè Català.

Estudi de diagnosis sobre la situació de la població migrant i integració social, i elaboració del pla de convivència, Ajuntament de Sant Joan Despí, Barcelona. (2020)

Informe sobre la integració social de menors migrants no acompanyats a Espanya, i d’anàlisis i avaluació del sistema de protecció en Espanya. Projecte europeu PROUD. “Promover y dar apoyo ala vida independiente como práctica alternativa del cuidado de menores no acompañados” (AMIF-2018-AG-INTE-4), finançat per el Fons d’asil, migració i integració de la Comissió Europea. (2020)

Elaboració de l’informe NESET, European Comision. Ad hoc report no. 4/2019 The social integrationof Roma citizens: some lessons from Spain to be extrapolated at EU level’. Team: S. Carrasco and G.Poblet. (2019).

Participació al projecte IDCOL project, Vers una identitat col·lectiva pluricultural – EMIGRA – UAB. IP:Dr. Jordi Pamies finançat per la Escola d’Administració Pública de Catalunya, Generalitat de Catalunya. (2019)

Estudi social a la ciutat de Melilla per a Save The Children sobre polítiques de sensibilització alvoltant de la problemàtica de menors migrants no acompanyants (2019).

Coordinadora i formadora del seminari: “Del Triangle Nord a Catalunya, violència, migracions i refugi”, Europa Sense Murs amb Fundació FICAT ( 2018), Ajuntament de El Prat (2018) i Ajuntament de Barcelona (2019).

Ultimes publicacions:

Poblet, G. i Carrasco, C. (en prensa) La migración forzada por violencia del Triángulo Norte de América Central a Cataluña: explorando procesos de acogida y resiliència. Revista Quaderns-ICA.

Poblet, G. (en premsa) ““Pagar el seguro a la chacha”, Informalidad y protección social en el servicio doméstico y de cuidados. Revista Migraciones.

Poblet, G. (2020) “Migrantes, trabajadoras y ciudadanas”. Estudio de caso de mujeres migrantes trabajadoras del hogar en Barcelona. Identificación de necesidades y trayectorias sociolaborales. Focus on International Migration, CER- Migraciones, Universidad Autónoma de Barcelona.

Poblet, Gabriela (2019) “’Toque de queda’, migraciones forzadas del Triángulo Norte de América Central a Catalunya”. FES, XIII Congreso español de Sociología, Valencia, del 3 al 6 de julio de 2019

Poblet, G. (2017): “No quiero regalos, solo quiero que cambien las leyes”. Cuidados, reciprocidad y desigualdad. Quaderns-e de l’ICA, 22 (2), pp. 115-132.