EMIGRA és un acrònim format per les paraules que defineixen el nostre àmbit d’especialització i la nostra disciplina: Educació, Migracions, Infància/joventut, Gènere, desde la Recerca Antropològica en el marc més ampli de les ciències socials. 

El grup de recerca va néixer al Departament d’Antropologia Social i Cultural i fou reconegut oficialment per la UAB des de 2007, any en què va organitzar el II Congreso Internacional de Etnografía y Educación a la UAB. Poc després, EMIGRA va impulsar la creació del Centre d’Estudis i Recerca en Migracions, aprovat per Consell de Govern el 2009, de caràcter interdisciplinari i interuniversitari UAB-UB, que integra personal investigador en l’àmbit de les migracions a través de grups de recerca d’Antropologia, Sociologia i Dret. El CER Migracions és un Grup de Recerca Consolidat (SGR2017 1702) de l’AGAUR, Generalitat de Catalunya.

EMIGRA s’inscriu en la tradició teòrica materialista en ciències socials des del paradigma sòcio-crític, amb un compromís explícit de transferència social des de l’antropologia aplicada. En concret, treballem principalment sobre les condicions d’integració de la població infantil i juvenil i les seves famílies i entorns en el context de les dinàmiques contemporànies globals entre diversitat cultural i desigualtat social, des d’una perspectiva interseccional de classe, gènere i origen.

EMIGRA forma part de diverses xarxes i associacions acadèmiques i professionals: NESET II, IRNEYET, IMISCOE, Federación Española de Sociología; Society for Applied Anthropology, AIBR.

A l’inici del curs 2022-23, EMIGRA està portant a terme 3 projectes de recerca:

  • HORIZON-RIA CL2-2022 Transformations 01-101093987 ReIncluGen: Rethinking Inclusion and Gender empowerment: A participatory action research: 3.000.000€ (en col·laboració amb CEMIS, Universiteit Antwerpen / Rotterdam, 11 partners acadèmics i entitats de la societat civil)
  • Strategic Partnership 2021-1-ES01-KA220-SCH-000027661 EU ERASMUS Plus In&In: Inclusive education with an intersectional approach, for the school success of girls and boys of migrant origin, 144.000€ (en col·laboració amb InteRED Espanya)
  • RICIP-AGAUR ICI01521-00016/2021 Desplaçaments forçats per violències fora de context bèl·lic i context de recepció laboral i escolar, 10.000€

I acaba de finalitzar un projecte d’intervenció social:

  • Fundació Autònoma Solidària UAB 2021/003 Suport legal a dones migrants en casos de violència, 10.000€ (en col·laboració amb PROBENS)

EMIGRA té convenis de recerca i intervenció social, entre d’altres, amb l’associació Europa Sense Murs, Save the Children, Unicef, InteRED, Ajuntament de Barcelona, Diputació de Barcelona, Ajuntament de Sabadell i altres ajuntaments i consells comarcals d’arreu de Catalunya.

El nostre últim producte de transferència fruit del projecte europeu ORALPHA (2018-2020) és el MOOC (Massive Online Open Courseware) de la plataforma Coursera-UAB Literacy for new citizens. A course for trainershttps://www.coursera.org/uab

Segueix-nos a les xarxes!