EMIGRA porta a terme projectes de temàtiques variades en 3 línies de recerca especialitzada:

1) Població infantil i juvenil en les migracions de la globalització. 

2) Gènere, classe i context multicultural.

3) Polítiques públiques i intervenció social.