Despatx B9 – 2015.
Departament d’Antropologia Social i Cultural.
Telèfon 935868319.

Email: Marina.Pibernat@uab.cat 

 Doctora en Antropologia Social i Cultural per la Universidade da Coruña (2019), Licenciada en Antropologia per la UAB i Licenciada en Història per la Universitat de Girona. És professora associada del Departament d’Antropología Social i Cultural de la UAB, on imparteix el Seminari de Teoria Crítica i Pensament Antropològic, i també és docent del Postgrau Feminisme i Psicoteràpia de la UB. S’ha especialitzat en l’estudi de la socialització audiovisual a l’adolescència i la cultura digital des d’una perspectiva de gènere, i en la investigació de les polítiques socials dins de la història contemporània de les dones. En la actualidad treballa en projectos relacionats amb la integración socioeducativa i l’emancipació juvenil. Col·labora habitualment a la premsa en temes de divulgació de l’antropologia i des de la crítica feminista.

Publicaciones en ORCID: https://orcid.org/0000-0002-7304-8940