email: Rita.Villa@uab.cat
Phone: +34 93 5868918/+34 93 5868319

Office 012 – MRA Parc de Recerca UAB, Ctra. Cerdanyola s/n 08193 Bellaterra  or

Office B9-215 – Department of Social and Cultural Anthropology, Ctra. Cerdanyola s/n 08193 Bellaterra

 Doctora en Antropología Social, Màster en Investigació Etnogràfica, Teoria Antropològica i Relacions Interculturals i licenciada en Antropologia Social i Cultural i en Ciències de la Comunicació. És investigadora postdoctoral i professora d’educació secundària Va ser investigadora predoctoral FI-ICIP (Institut Català Internacional per la Pau), i la seva tesi va investigar la participació de l’alumnat d’origen estranger en la Mediació Escolar, com a part del projecte del Llibre Blanc de la Mediació a Catalunya, coordinat per Pompeu Casanoves, IDT-UAB, i encarregat per la Conselleria de Justícia de la Generalitat de Catalunya (2008-2010). És membre del Centre d’Estudis i Recerca en Migracions i al Center for Integrative Anti-Racism Studies, de l’Ontario Institute of Studies in Education, University of Toronto (CIARS-OISE-UofT), on ha estat investigadora visitant de novembre de 2009 a abril de 2010, en el marc d’una BE (Beques per Estades de Recerca fora de Catalunya), i durant tot el curs 2010-2011 en el marc de la seva formació doctoral. 

Va obtenir un ajut F-JOVE (Ajuts a la formació especialitzada per a investigadors i investigadores en matèria de joventut) en la convocatòria del 2008 i entre 2005 i 2008 fou investigadora de l’Institut d’Infància i Món Urbà (CIIMU) on va participar en diverses recerques i en l’organització de congressos i trobades científiques.

Participació en projectes de recerca (selecció):

– Mediació en l’àmbit escolar, Àmbit 7 del Llibre Blanc de la Mediació a Catalunya.  Departament de Justícia, Generalitat de Catalunya. Setembre 2008 a Octubre 2010. IP: Dr. Pompeu Casanovas (IDT-UAB). IP de l’àmbit 7: Dra. Sílvia Carrasco

– Tercer Informe de la Infancia y las Família. Institut d’Infància i Món Urbà de Barcelona. D’octubre 2006 a febrer 2008. IP: Dra.Carme Gómez-Granell (dir) Dra. Cristina Brullet (dir.); IP Àrea d’Infància i Pobresa: Dr. Lluís Flaquer. IP Àrea d’Infància i Educació: Dra. Carme Gómez-Granell, Sr. Ramón Casares

– La Infancia en cifras (2) Institut d’Infància i Món Urbà de Barcelona. De setembre 2006 a maig 2007. IP: Dra.Carme Gómez-Granell (dir) Dra. Cristina Brullet (dir.); IP Àrea d’Infància i Pobresa: Dr. Lluís Flaquer. IP Àrea d’Infància i Educació: Dra. Carme Gómez-Granell, Sr. Ramón Casares

 – Convivencia y confrontación entre iguales en los centros educativos de educación secundaria. Oficina del Síndic de Greuges de Catalunya. De octubre 2005 a setembre 2006. IP: Dra. Silvia Carrasco

– Premsa escrita i immigració. Fundació Jaume Bofill. D’ octubre 2002 a octubre 2004. IP: Dr. Xavier Giró

Beques i ajuts de recerca:

– Gener 2011 – Gener 2013. Ajut per a l’etapa de formació i de recerca de personal investigador novell en els àmbits d’interès de l’Institut Català Internacional per la Pau (FI-ICIP 2010) (Modalitat contracte)

– Gener 2010 – Desembre 2010. Beca per a l’etapa de formació i de recerca de personal investigador novell en els àmbits d’interès de l’Institut Català Internacional per la Pau (FI-ICIP 2009)

– Novembre 2009 – Abril 2010. Beca per estades de recerca fora de Catalunya (BE-DGR 2009). Estada al Centre for Integrative Anti-Racism Studies (CIARS) de l’Ontario Institute for Studies in Education (OISE). University of Toronto

– Juny 2009 – Agost 2009. Ajut a la formació especialitzada per a investigadors i investigadores en matèria de joventut (FJOVE 2008).

– Maig 2009 – Agost 2009. Tècnic de Suport a la Recerca. . A l’equip ET7: Mediació escolar, del projecte Llibre Blanc de la Mediació a Catalunya.

– Abril 2008- Maig 2009. Beca de Suport a la Recerca. A l’ equip ET7: Mediació escolar, del projecte Llibre Blanc de la Mediació a Catalunya.

– Setembre 2005 – Abril 2008. Beca de col·laboració en investigació per a la formació de personal investigador del CIIMU (Consorci Institut d’Infància i Món Urbà).

Contribucions a congressos:

– VII Congrés de migracions internacionals a Espanya. Organitzat per Xenia – Grupo de investigación en Migraciones, Alteridad y Desarrollo Humano. Universidad del País Vasco. Bilbao 11-13 abril 2012. Comunicació acceptada

– Colloque International Violences à l’Ecole : Normes et professionnalités en questions. Organitzat per RECIFES, Université d’Artois, Université de Cergy-Pontoise, ÉMA. Arras, França, 14-15 desembre 2011. Comunicació presentada

– ECER 2011- Berlin. European Conference on Educational Research. Organitzat per European Educational Research Association (EERA). Freie Universitat Berlin, Alemanya, 13-16 setembre 2011. Comunicació presentada

– XII Congreso de Antropología. Lugares, tiempos memorias, la Antrpología Ibérica en el siglo XXI. Convocat per FAAEE (Federación de Asociaciones de Antropología del Estado Español). León, Espanya, 6-9 setembre 2011. Comunicació presentada

– 5th Annual Decolonizing the Spirit Conference: Land, Citizenship, Belonging, and the Place of the Spirit. Organitzat per CIARS (Center for Integrative Anti Racism Studies) – OISE – UofT. Toronto, Canadà, 25-26 març 2011. Chair

– I Congreso Internacional sobre las Migraciones en Andalucía. Organitzat per Instituto de Migraciones – Universidad de Granada. Granada, Espanya, 16-18 febrer 2011. Comunicació presentada

– VII Simposi Llengua, Educació i Immigració. Convivència intercultural i educació antiracista. Organitzat per ICE de UdG i ICE de UB. Girona, 18-19 novembre 2010. Comunicació presentada

– II Congrés Internacional D’etnografia i Educació “Migracions i Ciutadanies”. Organitzat per EMIGRA. UAB, 5-8 setembre 2007. Comunicació presentada

Publicacions:

Carrasco, S.; Villà, R.; Ponferrada, M.; Casañas, E. (2010) La mediació escolar a Catalunya, in Casanovas, P., et al., coords., Llibre Blanc de la mediació a Catalunya: perspectives sociojurídiques. Barcelona: Departament de Justícia, Generalitat de Catalunya – Editorial Huybens, pp 429-507 (Full report n. 8) http://www.llibreblancmediacio.com/

Carrasco, S.; Ponferrada, M.; Villà, R. (2009) Mediación en el ámbito escolar. Breve estado de la cuestión y reflexiones críticas, a Casanovas, P. et al, coords, Materiales del Libro Blanco de la  Mediación en Cataluña, Barcelona: Centre d’Estudis Jurídics i Formació Especialitzada (capítol)

Brullet, C.; Gómez-Granell, C. (dir.); (2008). Malestares. Infancia, adolescencia y familias. GRAO, Barcelona (Rita Villà, membre de l’equip de treball i redacció)

Villà, R. (2007). Processos identitàris i integració social dels fills i filles d’immigrants a Catalunya: els estils juvenils i la orientació escolar. Una prospecció al Raval de Barcelona, un context de diversitat excepcional. Master Thesis

Villà, R. (2007) El trabajo etnográfico con adolescentes en la institución escolar. Estereotipos y estilos juveniles en una investigación en curso con hijos e hijas de inmigrantes. A EMIGRA Working Papers http://webs2002.uab.es/antropologia/emigra/Working.html

Gómez-Granell, C.; Buerba, N. (coor) (2007). La Infancia en Cifras (2). Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, Madrid (Rita Villà, membre de l’equip de treball i redacció)

Carrasco, S.; Gómez-Granell, C. (dir); Ponferrada, M.; Miró, M.; Villà, R. (2007). Convivencia i confrontació entre iguals als centres educatius. Monogràfic 8. CIIMU, Barcelona

Giró, X. (dir) (2006) Immigració i premsa escrita. Fundació Jaume Bofill, Barcelona (Rita Villà, membre de l’equip de treball i redacció)