1. Per començar a utilitzar-la hem de tenir l’ordinador i el projector encesos.

2. Per encendre la pantalla Wacom, cal prémer el botó que es troba a l’angle superior de la
dreta. És imprescindible que aquesta estigui encesa durant la docència, sinó el senyal no
arribarà ni al monitor ni al canó.

Un petit llum ens indica l’estat de la pantalla:
A. Si no hi ha cap llum és que està apagat.
B. Si hi ha llum groc o blau és que la pantalla està encesa (el llum groc indica que la
pantalla encesa però l’ordinador apagat).

3. El gestor de la pissarra Wacom està sempre a l’esquerra del monitor (pantalla) i apareix o
desapareix segons cliquem sobre les dues fletxetes de la pestanya indicada a la imatge
següent .

4. Si mantenim clicats el conjunt de punts (sota les fletxes) podrem desplaçar el gestor amunt i avall.

5. Al lateral esquerre també hi ha un panell d’entrada del “Tablet PC” (del qual se’n parlarà més
endavant). En cas que molesti també es pot moure amunt i avall.

6. La Wacom permet realitzar diverses funcions que s’explicaran a continuació:
a. Seleccionar
b. Retolador Negre
c. Retolador Vermell
d. Marcador
e. Esborrador
f. Botó Dret
g. Notebook
h. Teclat
i. Desfer
j. Personalitzar

Seleccionar: aquesta funció permet treballar amb el llapis com si fos un ratolí d’ordinador tradicional: obrir i tancar finestres, seleccionar, clicar… Si premem continuadament algun element de la pantalla, apareixen les opcions pròpies de “botó dret”.

Retolador/marcador negre i vermell: al seleccionar-los, la pantalla es transforma en una pissarra. Funcionen com un retolador normal, és a dir, podem dibuixar o senyalar qualsevol cosa sense modificar el document amb el qual treballem. Al costat del dibuix dels retoladors trobarem el botó d’opcions que ens permetrà canviar el color i el gruix del retolador.

Marcador: al seleccionar-lo, la pantalla es transforma en una pissarra i es pot utilitzar per destacar en color alguna part del text o per dibuixar. Al costat del seu dibuix trobarem el botó d’opcions que, de la mateixa manera que en els retoladors, ens permetrà canviar el color i el gruix del marcador.

Esborrador: al seleccionar-ho, la pantalla es transforma en pissarra i el cursor en goma. Aquesta funció ens servirà per esborrar el que s’ha fet fins el moment amb el Wacom. Ens permet escollir entre 3 diferents mides.

Botó dret: realitzarà totes aquelles funcions del botó dret d’un ratolí normal. Només funciona quan la pissarra està activada i amb el seleccionador (punter).

Notebook: funció no operativa.

Teclat: permet escriure paraules o textos, principalment en navegadors web. Nofunciona dins d’alguna programes com per exemple Microsoft Word (per aquesta funció existeix una altra eina explicada més endavant). Sempre que es posa el ratolí a sobre d’una zona per escriure, automàticament apareixerà l’opció d’obrir teclat.

ATENCIÓ: es recomana no escriure paraules de pas amb aquest sistema i el canó encès, ja
que tots els presents poden veure quines teclats pitgem.

Desfer: si cliquem es desfarà el darrer moviment realitzat en la Wacom.

Personalitzar: fins aquí hem explicat les principals eines que es poden utilitzar però n’hi ha algunes més. Aquesta eina ens serveix per organitzar el gestor del Wacom amb les que més ens convinguin. Existeixen molts tipus d’opcions com calculadora, línies, lupa, etc. Aquestes aplicacions les podrem arrossegar i afegir a la nostra barra d’eines lateral.