ejemploera.jpg

EYLBID (2020-2022) és una associació estratègica formada per cinc institucions d’educació superior i una empresa. Aquesta associació se centra en una de les prioritats horitzontals de la Unió Europea: la inclusió social, en particular, en la mediació i interpretació lingüística i intercultural realitzada per adolescents.

Els nens i els adolescents tenen un paper important en els processos migratoris. L’escolarització i la immersió lingüística a la nova societat ajuden els nens a aprendre la llengua oficial (o llengües oficials) del nou país més ràpid que els seus pares. Per aquesta raó, aquests joves bilingües a les famílies s’encarreguen d’interpretar i traduir per intervenir en la comunicació entre ells i el món exterior, entre les comunitats minoritàries i majoritàries.

El projecte que s’ha dut a terme a EYLBID remarca la conscienciació de l’existència d’aquests joves intèrprets a tot Europa. EYLBID ha contribuït a donar visibilitat a aquest fenomen i a empoderar els joves intèrprets en els seus contextos escolars. En moltes ocasions, als nens i joves amb llengües maternes diferents de les oficials no se’ls dona valor ni rellevància en el context escolar. El projecte ha contribuït a afavorir el respecte cap a la diversitat lingüística i la riquesa cultural i ha fomentat una actitud flexible cap a la diversitat cultural i les tradicions.

EYLBID ha desenvolupat materials que han contribuït a fomentar les competències lingüístiques, socials i interculturals. A més a més, aquests materials són en accés obert per tal de seguir l’enfocament d’accés obert promogut per la Comissió Europea (COM2007 / 56, C2012 / 4890). El caràcter obert d’aquests materials servirà per plantar cara a la divisió social i permetre una inclusió més àmplia. Tal com s’ha comentat, els recursos creats volen potenciar el desenvolupament de les aptituds socials i interculturals perquè en el projecte s’adoptaran enfocaments multiculturals, multiformat i multimodals que generaran continguts en les llengües oficials dels països participants: castellà i català, italià, anglès i alemany.

Tot això només ha estat possible gràcies a una combinació de socis que es complementen i que compten amb una llarga tradició de treball en els camps de la immigració, l’educació i les llengües. Els antecedents dels socis han garantit que el projecte hagi estat tot un èxit.

***

Aquest projecte ha estat finançat amb el suport de la Comissió Europea. Aquesta
pàgina web és responsabilitat exclusiva de les seves autores. La Comissió no és responsable de l’ús que es pugui fer de la informació aquí difosa.