Poster with a summary of key dates

 

El consorci ha organitzat les següents activitats i jornades de disseminació dels resultats del projecte: