Activitats complementàries

I’m not a parrot!

 

3E Thanks!

Recursos en línia

Vídeos sobre traducció o traductors

Vídeos sobre interpretació o intèrprets

Vídeos sobre interpretació a l’entorn escolar