El projecte té tres objectius principals: (1) aconseguir una millor comprensió de la intermediació lingüística per part dels joves de tot Europa, (2) proposar un conjunt de directrius per a la intermediació lingüística de nens i joves a Europa, (3) dissenyar activitats relacionades amb la intermediació lingüística per incloure-les en els programes d’estudi dels centres d’educació secundària.

Aquests objectius generals desemboquen en els objectius específics següents:

  1. Empoderar els nens i adolescents a la nova societat mitjançant la revalorització de les llengües d’herència.
  2. Promoure la diversitat lingüística i cultural als centres d’educació secundària mitjançant exemples de bones pràctiques d’interpretació en els serveis públics.
  3. Conscienciar sobre els riscos d’aquesta pràctica més enllà de la comunicació per dur a terme tasques burocràtiques menors.
  4. Sensibilitzar els joves sobre el valor i la importància que té actualment el multilingüisme a Europa.
  5. Difondre nous enfocaments perquè els estudiants amb menys possibilitats (a causa de les diferències culturals) participin en les activitats de l’aula.
  6. Presentar la professió d’intèrpret i les seves diverses modalitats als joves estudiants que ja tenen un nivell de competència alt en dues o més llengües, així com als seus pares i tutors.
  7. Crear recursos educatius oberts i flexibles que puguin utilitzar-se en diferents entorns d’aprenentatge.
  8. Millorar la cohesió social dels adolescents d’origen immigrant.