Els resultats esperats d’EYLBID es divideixen en dos grups: resultats tangibles i resultats intangibles.

Els resultats tangibles són els següents:

 1. Disseny curricular i activitats específiques per a estudiants d’educació secundària que abordin qüestions relatives a la intermediació lingüística dels joves i la interpretació als serveis públics. Aquestes activitats s’adaptaran als diversos contextos lingüístics i culturals perquè puguin aplicar-se fàcilment en diferents entorns d’aprenentatge quan el projecte hagi finalitzat. Es podrà accedir a aquest disseny curricular i a les activitats en línia a través de la pàgina web del projecte.
 2. Manual perquè els professors facin activitats d’intermediació lingüística per a joves i de promoció de les llengües d’herència, així com de la diversitat lingüística i cultural a les escoles. Es podrà accedir a aquest manual en línia a través de la pàgina web del projecte.
 3. Joc interactiu o videojoc d’estratègia en el qual els estudiants hauran de prendre decisions informades per resoldre problemes relacionats amb la intermediació lingüística.
 4. Càpsula de formació per a professors.
 5. Articles d’investigació que presentaran els resultats acadèmics més rellevants del projecte.

Tots els resultats es traduiran als idiomes oficials dels països participants: castellà, català, anglès, alemany i italià, mentre que les activitats reflectiran la diversitat lingüística i cultural d’aquests països (és a dir, podria haver-hi activitats específiques en àrab, xinès, turc, urdú, etc.) i estaran disponibles en aquest lloc web i en la Plataforma de resultats del projecte Erasmus +.

També s’espera que EYLBID produeixi els resultats intangibles següents:

 1. Major consciència sobre la intermediació lingüística entre els joves, sobre els riscos que aquesta pràctica representa per als joves i sobre el seu potencial d’inclusió en les activitats de l’aula.
 2. Promoció de la diversitat lingüística i cultural mitjançant exemples de bones pràctiques d’interpretació en els serveis públics, enfortiment del coneixement i acceptació de la diversitat en la societat.                                     
 3. Augment de la participació dels estudiants amb menys possibilitats, ja sigui per diferències culturals, situació de refugiats, etc., en les activitats de l’aula.
 4. Millor comprensió i major reconeixement de la tasca de la interpretació professional en els serveis públics, la qual cosa podria conduir a una major professionalització d’aquesta pràctica.
 5. Augment de la motivació per aprendre altres idiomes entre els estudiants.
 6. Intercanvi d’experiències i bones pràctiques entre països amb experiències divergents en la recepció de migrants.
 7. Establiment de les bases per a una cooperació internacional futura i a llarg termini, en particular mitjançant l’enfortiment d’un equip paneuropeu d’experts que col·laboraran i poden continuar col·laborant en nous projectes, organitzant activitats de formació, tallers de difusió, etc.