#

Maria Pilar Aluja París

Coordinadora Grup
☎ 0034935811911
http://www.scopus.com/authid/detail.url?authorId=7003567045

Sóc professora d’Antropologia Física de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Lidero un grup multidisciplinari de recerca consolidat en Antropologia Biològica, -Grup de Recerca en Antropologia Biològica (GREAB)-, reconegut per la Generalitat de Catalunya (ref. 2014 SGR 1420), i el grup d’Antropologia Molecular i de Poblacions d’aquesta Universitat (Codi oficial del grup:1264) que té com a objectiu l’estudi de la diversitat de les poblacions humanes a nivell biodemogràfic-genètic-molecular i la seva aplicació a la reconstrucció històrica de les poblacions. El meu camp d’investigació se centra fonamentalment en l’estudi evolutiu de les poblacions humanes modernes a nivell molecular, havent-me centrat en els últims anys en l’espectre evolutiu del DNA mitocondrial i el paper que aquest juga tant en la variabilitat normal com patològica (glioma i malalties cardiovasculars) de la nostra espècie. Des del febrer de 2010 sóc directora del Departament de Biologia Animal, Biologia Vegetal i Ecologia a la Facultat de Biociències de la UAB.