Inventaris dels fons musicals de Catalunya

L’elaboració dels catàlegs que hem dut a terme durant aquests anys, ha consolidat la sistematització d’una metodologia de tractament per als fons musicals, la qual roman a l’espera de ser incorporada dins la normativa arxivística i de gestió documental. El sistema de descripció incorpora la digitalització dels íncipits musicals, la qual cosa permet visualitzar, tal com pinta, les característiques paleogràfiques del manuscrit.

La confecció de cada volum imprès de la col·lecció IFMuC arriba al seu terme amb la redacció d’una presentació metodològica que va acompanyada d’un estudi introductori en el que es fa esment de la personalitat dels fons, la seva història i les principals aportacions musicals que aquest conté per al coneixement de la història de la música a Catalunya. Aquest estudi que precedeix l’inventari, conté un capítol historiogràfic elaborat amb dades extretes de la documentació conservada a l’arxiu històric al qual pertany el fons, les quals ajuden a complementar els aspectes històrics de la institució mare que ha generat l’existència del fons musical —magisteris de capella, organisties, escolanies i cobles de ministrers o músics—, així com els perfils biogràfics dels compositors que hi són representats, molts dels quals han romàs desconeguts fins a l’edició dels catàlegs.

Desde 2015, aquestes publicacions precedeixen l’abocament de totes les dades i registres recopilats a la base de dades de l’IFMuC, d’accés públic i totalment lliure.

Sota el patrocini de la Subdirecció General de Patrimoni de la Generalitat de Catalunya, vam endegar el 2007 la col·lecció de catàlegs arribant a publicar tres volums:

  1. Josep Maria Gregori i Cifré. Inventaris dels fons musicals de Catalunya. Volum 1: Fons de la catedral-basílica del Sant Esperit de Terrassa. Barcelona: Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació de la Generalitat de Catalunya, 2007. – Arxius i documents. Eines de recerca, 2, (566 pàgs).
  2. Francesc Bonastre i Bertran i Josep Maria Gregori i Cifré, amb la col·laboració d’Andreu Guinart i Verdaguer. Inventaris dels fons musicals de Catalunya. Volums 2/1 – 2/2: Fons de la Parròquia de Sant Pere i Sant Pau de Canet de Mar. Barcelona: Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació de la Generalitat de Catalunya, 2009. – Arxius i documents. Eines de recerca, vols. 5/1 – 5/2, (1.014 pàgs).
  3. Marta Grassot i Radresa. Inventaris dels fons musicals de Catalunya. Volum 3: Fons V. Bou, J. Pi i P. Rigau i del Centre Cultural i de la Mediterrània Can Quintana de Torruella de Montgrí. Barcelona: Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació de la Generalitat de Catalunya, 2009. –Arxius i documents. Eines de recerca, 6, (439 pàgs).

A partir de 2010 i fins a 2011, la col·lecció continuà publicant-se en règim de coedició i, desde 2012, com a col·lecció pròpia de la UAB. <!–Aquestes dues etapes han produit els següents volums:

!–>