La revista va organitzar un col·loqui a París, en el que també va assistir-hi la investigadora del grup, Lucrecia Escudero

La revista especialitzada deSignis va celebrar vint anys amb el Col·loqui Internacional Interseccions en l’esfera pública. Nous actors, noves interaccions que va tenir lloc a Paris entre el deu i el dotze de febrer. En la trobada van participar-hi la directora del LAPREC, Teresa Velázquez, i la investigadora del grup, Lucrecia Escudero, així com diferents acadèmics que van analitzar temes d’actualitat, com les protestes socials a Xile o la importància de la mediatització de la política.

El Col·loqui internacional deSigniS2020 és la culminació de dos anys de treball, 2017 i 2018, en els quals s’ha preparat el número 31 de la publicació, que porta per títol: Populisme (s), el treball s’ha dut a terme amb el Laboratori CERMA-Mondes américaines de l’EHESS; així com s’ha treballat en l’edició del número

 30, sobre Cibercultura, en el qual es va col·laborar amb la Universitat de Puerto Rico.

El primer número va ser publicat l’any 2000, amb una activitat acadèmica en col·laboració amb la Federació Llatinoamericana de Semiòtica (FELS), l’Associació Espanyola de Semiòtica (AES) i els auspicis de la Fondation Argentine / Ministeri d’Educació de la República Argentina. Amb 31 números, 500 autors publicats i diverses interseccions temàtiques en preparació, deSigniS2020 se centrarà en les interaccions que produeixen els processos de mediatització en l’esfera pública.

El Col·loqui amplia la perspectiva a altres dominis socials com el populisme, el discurs polític, la semiòtica de la cultura, la història o els estudis sobre memòria.