La revista de la Federació Llatinoamericana de Semiòtica (FELS) aposta per incrementar la seva visibilitat i l’impacte de les seves publicacions a través de les eines digitals.

La revista deSignis és una publicació semestral que des d’una perspectiva interdisciplinària i multidisciplinària acull estudis sobre els processos de producció de sentit en les societats llatinoamericanes contemporànies. La idea de la creació de la revista va començar a forjar entre els membres de la Federació ja el 1999 i va ser el 2001 quan finalment es va reunir el primer comitè de redacció de la revista. Des de llavors, la revista ha publicat 22 números i té tres més en marxa de moment. Al llarg d’aquests anys les publicacions han abordat les semiòtiques urbanes, multimèdia, l’semiòtiques de les fronteres o de gènere, entre d’altres aspectes.

Per consultar les seves publicacions, visiteu: http://www.designisfels.net

I també a Facebook: Revista deSignis