El Laboratori de Prospectiva i Recerca en Comunicació, Cultura i Cooperació, amb la presència de la catedràtica, Teresa Velázquez, va presentar avanços de les seves investigacions durant aquesta trobada internacional.

Premsa CIESPAL.- El Centre Internacional d’Estudis Superiors de Comunicació per a Amèrica Llatina -CIESPAL-, la Societat Llatinoamericana d’Estudis Interculturals -SoLEI-, i la Universitat de la Frontera -UFRO- van realitzar el I Congrés Internacional: Els territoris discursius a Amèrica Llatina -interculturalidad, comunicació i identitat-, a la ciutat de Quito, Equador, del 12 al 14 de setembre de 2016 a dependències de CIESPAL.

Aquest Congrés va oferir un ampli espai de reflexió i diàleg als diversos estudiosos i investigadors que, des de Llatinoamèrica i altres continents, aborden l’àmbit de les pràctiques comunicatives, del discurs i de les produccions textuals que s’han generat i es generen a través de l’extens territori d’Amèrica Llatina i Indoamérica, definint les seves problemàtiques i la seva identitat.

Els diferents punts de vista i processos involucrats en el fer comunicatiu d’aquest continent, i el seu registre a través dels seus múltiples discurs, permet apropar-nos de primera font als complexos esdeveniments socioculturals i històrics dels diversos pobles que conformen aquest territori, així com a els seus espais de contacte cultural que s’han convertit en un nova zona per reconèixer respecte de les seves fronteres permeables i dinàmiques.

Al costat d’aquest desafiament acadèmic, aquesta reunió disciplinar i interdisciplinar va convocar a la comunitat científica, a integrar-se a la Societat Llatinoamericana d’Estudis Interculturals -SoLEI-, la qual sorgeix l’any 2012 amb directori en sis països, buscant unir les diferents perspectives i línies de estudi del camp del contacte cultural que actualment es desenvolupen a Amèrica Llatina.
 

Organitzadors:

Centre Internacional d’Estudis Superiors de Comunicació per a Amèrica Llatina -CIESPAL-, Societat Llatinoamericana d’Estudis Interculturals -SoLEI-, i Universitat de la Frontera -UFRO-

Patrocinadors:

    Universidad de Antioquia (Colòmbia)
    Pontificia Universidad Javeriana (Colòmbia)
    Universidad Andina Simón Bolívar (Equador)
    Universidad Autónoma de Yucatán (Mèxic)
    Universidad Autónoma de Baja Califòrnia (Mèxic)
    Asociación Chilena de Semiótica (Xile)
    Laboratori de Prospectiva i Recerca en Comunicació i Cultura (Espanya)
    Xarxa ARCAI (Argentina)
    Centro de Investigació en Alimentación y Desarrollo, A.C. (Mèxic)