#

Teresa Velázquez

Directora
+34 93 581 3160

Professora de Periodisme de la UAB. Assignatures: Metodologia d’Investigació en Comunicació; Comunicació, cooperació i desenvolupament. Curs de Màster en Investigació en Comunicació i Periodisme: Mòdul de Comunicació i Cooperació per al Desenvolupament. Directora del projecte d’investigació “La construcció social de l’espai intermediterrani i la seva correlació en les agendes temàtiques dels mitjans de comunicació. La informació a la premsa i televisió” finançada pel Ministeri d’Economia i Competitivitat (MINECO). Coordinadora Acadèmica de la UAB del Màster MIM

Situació acadèmica i línies d’investigació

– Catedràtica de Periodisme a la UAB. Perfil: teories de la comunicació, semiòtica de la comunicació i metodologia d’investigació en comunicació

– Directora del Laboratori de Prospectiva i Recerca en Comunicació, Cultura i Cooperació (LAPREC), Departament de Periodisme i Ciències de la Comunicació, UAB

– Presidenta de l’Observatori Mediterrani de la Comunicació (OMEC), organització dependent del LAPREC

– Doctora en Ciències de la Informació – Periodisme (UAB, 1990)

– FPI a Espanya, (UAB 1977-1979)

– FPI a l’estranger (Universitat d’Amsterdam (1979-1980) i Universitat de Berkeley (1980-1981)

– Llicenciada amb Grau en Ciències de la Informació-Periodisme (UAB, 1982)

– Llicenciada en Ciències de la Informació – Periodisme (UAB, 1976)

– Llicenciada en Filologia Hispànica (UB, 1976)

Publicacions recents

– «Les tècniques d’investigació per a l’anàlisi de la comunicació. Les bases de dades estadístiques sobre comunicació. A La investigació en comunicació ». Barcelona: Gedisa; 2011

– «Velázquez T. L’anàlisi de contingut. En: Vilches L. La Recerca en comunicació ». Barcelona: Gedisa; 2011

– «Velázquez T. Les tècniques de l’anàlisi socio-semiòtica. En: Vilches L. La investigació en Comunicació ». Barcelona: Gedisa; 2011

– “Societé multicuturelle et construction de l’image de l’autre. Li paper de moyens de communication”. Dins de Christoph Wulf, Jacques Poulain i Fathi Triki, (eds.) Violence, religió, et dialogue interculturel. Perspectives euro-Méditerranéennes . Paris, L’Harmattan, 2010a: 207-234

– “Communication, Cooperation and social change in the Mediterranean region: Research, projects and training”. Dins: EMUNI (2nd EMUNI Research Souk. Multi-Conferència Euromediterrània de Recerca: Living Together in the Multi-cultural Society. Publicació en línia, http://res.emuni.si, 2010b: 1461-1469

– “Comunicació i Societat del Coneixement: projectes de recerca a la regió mediterrània (Europa i Nord d’Àfrica)”. Dins: Revista Líbero-Són Paulo, 2010c, v. 13, n. 26: 21-28. – Fronteres (Coordinadora). Bons Aires, La Crugia, 2009a. Col·lecció designi, núm 13

– “La presència de la interculturalitat en les seccions de cultura en els Diaris de Barcelona”. Dins: Revista Llatinoamericana de Ciències de la Comunicació. ALAIC. Any VI, núm. 10, 2009c: 92-102 Trajectòria acadèmica i professional

Altres

– Va ser directora Acadèmica la UAB dels estudis de postgrau Màster Europeu “Mediació Inter mediterrània: inversió econòmica i integració intercultural (MIM)”, des de 2003 i de la Diplomatura de Postgrau “Comunicació, cooperació internacional i mediació sociocultural a la Mediterrània” , des de 2008

– Va ser coordinadora / Tutora ERASMUS (diferents universitats europees) de la Facultat de Ciències de la Comunicació de la UAB, des de 1999

– Membre del Consell de redacció, consultiu o editorial de diferents revistes científiques internacionals. Cap de Redacció a Espanya, Revista deSignis

– Va ser ecretaría de la Comissió Gestora i del Centre de la Facultat de Ciències de la Comunicació de la UAB, des de juny de 2009 a juny de 2010

– Va ser membre de la CITEC (Comissió d’Investigació i Tercer Cicle) del Departament de Periodisme i Ciències de la Comunicació de la UAB, des de 2005 i Secretària acadèmica del mateix, des de març de 2008 a juny de 2009. Va estar com a directora del Departament, des de març de 1993 a març de 1995

– Va ser vicedegana de Professorat i Docència de la Facultat de Ciències de la Comunicació de la UAB, des de març de 2001 a juny de 2005