#

Ricardo Carniel Bugs

Codirector
+34 93 581 4469

Ricardo Carniel Bugs és periodista, investigador postdoctoral i professor assistent al Departament de Periodisme i Estudis de Comunicació de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). És coordinador acadèmic adjunt del Màster MIM de la UAB, membre del Laboratori de Prospectiva i Recerca en Comunicació, Cultura i Cooperació (LAPREC) i secretari executiu de l’Observatori Mediterrani de la Comunicació (OMEC). Els seus principals camps de recerca són el dret i la política dels mitjans de comunicació, la regulació dels continguts audiovisuals, el pluralisme i la diversitat, el periodisme, la comunicació i la cooperació per al canvi social, entre d’altres

Situació acadèmica i línies d’investigació

– Ph.D. en Periodisme i Comunicació, amb menció especial de “Doctorat Europeu”

– Diploma d’Estudis Avançats en Periodisme (UAB)

– Màster en Comunicació i Periodisme – Polítiques de Comunicació (UAB)

– Llicenciat en Periodisme (uneixi – homologat UAB)

– Investigador en el Laboratori de Prospectiva i Recerca en Comunicació, Cultura i Cooperació (LAPREC), Departament de Periodisme i Ciències de la Comunicació (UAB)

– Les seves línies d’investigació són: Sistemes i Polítiques de Comunicació, Autoritats Reguladores de l’Audiovisual, Metodologia de la Investigació, Teories de la Comunicació, Periodisme, Comunicació Audiovisual

Publicacions recents

– “Tractament dels gèneres periodístics en la informació de la premsa euromediterrània. Història i comunicació social [Internet]. 2014; 18

– “Objectius i recomanacions supraestatals per als mitjans audiovisuals i la regulació del sector en el context euromediterrani”. Dins de Teresa Velázquez (ed.) L’espai mediterrani en els informatius de les televisions públiques. Barcelona: Editorial UOC, 2014 (en premsa)

– “La regulació de la televisió en països mediterranis: supervisió i foment del pluralisme polític”. Dins de David Caldevilla Domínguez (coord.) Paràmetres actuals d’avaluació per a la comunicació persuasiva. Madrid: Visió Llibres, 2013, pp. 127-148

– “Tractament dels gèneres periodístics en la informació de la premsa euromediterrània”. Història i Comunicació Social, v.18 (octubre), 2013, pp. 15-32

– Public Service Broadcasting in the MENA regió. Potential for reform. Versión en castellano: La Missió de l’Servei Públic audiovisual a la regir els del Magrib i el Mashrek: informe regional. Versión en francès: La Mission de service public audiovisuel dans la région Maghreb / ​​Machrek: rapport regional. Paris – Barcelona: IPP-OMEC, 2012

– “Metodologia per a l’ensenyament de l’escriptura en premsa al Grau de Periodisme de la UAB”. @ tic. revista d’innovació educativa, 9 (Juliol-Desembre), 2012, pp. 140-146

– Carniel Bugs, R. (2011). “El Consell Estatal de Mitjans Audiovisuals d’Espanya. Més d’un any esperant la posada en marxa”. Textual & Visual Media, 4, 2011, pp.45-64

– ” Regulatory Authorities and the protection of the young públics in the Mediterranean ”, 2010. Living together in the Multi Cultural Society. Proceedings of the 2. EMUNI Research Souk. EMUNI University, Eslovènia. ISBN: 978-961-6805-02-5

– ” L’educació dels Ciutadans aliada a la Regulació dels mitjans: El paper dels Consells Audiovisuals a Espanya com a promotores de l’Alfabetització Mediàtica ”, 2010. Congrés Internacional Alfabetització mediàtica i cultures digitals. ISBN: 978-84-693-2361-8

– ” Les actuacions d’Organismes Independents a la regulacions de la televisió pública del Regne Unit i Espanya ”. Estudos em Comunicação, núm 7, vol. 2, 2010. ISSN 1646-4974

– ” Organismes Independents de regulacions de l’audiovisual: Els primers cinc anys de l’Ofcom i el desafiament de la convergència ”. RUTA: Revista Universitària de Treballs Acadèmics, núm 2, 2009. ISSN 2013-0740

Altres

– Ha presentat comunicacions en congressos internacionals com el Arab Media Centre 2011 (Regne Unit), ECREA 2010 (Alemanya), WOCMES 2010 (Catalunya), IAMCR 2010 (Portugal), entre d’altres

– Secretari de l’Observatori Mediterrani de la Comunicació (OMEC)

– Membre de l’equip de coordinació i docent del Màster Europeu “Mediació Inter Mediterrània: inversió econòmica i integració intercultural (MIM)” i de la Diplomatura de Postgrau “Comunicació, cooperació internacional i mediació sociocultural a la Mediterrània”

– Tutor Erasmus de la Facultat de Ciències de la Comunicació de la UAB per a les universitats portugueses i brasileres

– Membre del Consell de redacció de Connexions, Revista Iberoamericana de Comunicació.

– Periodista amb experiència en mitjans de comunicació, especialment en televisió, des de 1997