Authors
Ponsatí, Imma, Andreu, Maria, Morcillo, Lara, Amador, Miquel, Miranda, Joaquim, i Godall, Pere
Citation Key
289
COinS Data

Date Published
2018-03-16 01:20
Keywords
avaluació, conservatoris, ensenyaments professionals de música, llenguatge musical, proves d'accés
Conference Location
Conservatori Municipal de Barcelona
Publisher
Associació de Conservatoris de Catalunya
Conference Name
I Congrés de Pedagogia Musical de Catalunya
URL
http://congres.conservatoris.cat/wp-content/uploads/2018/12/Presentaci%C3%B3_Godall_Ponsat%C3%AD_Miranda.pdf
Year of Publication
2018