Abstract

Aquest article aborda l’estudi de la pulsació, la sincronia i el tipus de final en la realització dun joc de falda tant en la díade adult–infant com en la realització grupal. Partint d’una recerca prèvia, es pren també el Salta Miralta com a joc de falda objecte d’estudi i s’analitzen les dades provinents de la interacció de tres infants d’un grup de 2–3 anys d’escola bressol. L’observació participant és la tècnica de recollida de dades juntament amb el diari de camp. Les sessions de joc, d’un mes de durada, s’enregistren en vídeo i s’analitzen amb un instrument validat en una investigació prèvia. Aquesta recerca, a banda de confirmar els resultats de l’estudi de partida, demostra que abans que els infants sincronitzin la pulsació interioritzen el final realitzant-lo a temps.

 

 

Authors
Rodríguez, Sergi i Pérez-Moreno, Jèssica
Citation Key
288
COinS Data

Date Published
2018-03-16 12:23
ISSN
0214-7351
Keywords
educació infantil, educació musical, final, jocs de falda, pulsació, sincronia
Other Numbers
2014-7627
Pagination
203
Journal
Temps d'Educació
URL
http://www.raco.cat/index.php/TempsEducacio/article/view/331988
Volume
53
Year of Publication
2017