Authors
Malagarriga, Teresa, Viladot, Laia, Torns, Xavier, i Martínez, Mariona
Citation Key
180
COinS Data

Date Published
2013-09-16 11:07
Pagination
298-299
Conference Location
Barcelona
Publisher
Consell Català de la Música
Editor
Calmell, Cèsar i Escudero. Lola
Conference Name
2n Congrés Internacional de Música a Catalunya
Year of Publication
2013