EUROPEAN MUSIC PORTFOLIO: A CREATIVE WAY INTO LANGUAGES (EMP-L)

Descripció

Es tracta d’un ambiciós projecte europeu Comenius Multilateral, dins del Lifelong Learning Programme (502895-LLP-1-2009-1-DE-COMENIUS-CMP). El projecte neix amb la finalitat última d’integrar les activitats musicals en el procés d’aprenentatge de les llengües estrangeres, a Primària. El projecte desenvoluparà un Portafoli Musical Europeu per recolzar els primers anys d’aprenentatge de llengües estrangeres. Tanmateix, l’èmfasi se situa en el fet que relacionar l’aprenentatge de música i llengües estrangeres respon a una concepció integradora de l’aprenentatge en totes les matèries. Al llarg dels 3 anys que dura el procés es crearan materials per al professorat i l’alumnat de Primària, s’establirà un marc formatiu adient (criteris, metodologies, recursos) i es realitzaran cursos de formació per a mestres a nivell de cada país i a nivell europeu. Els materials i la formació resultant pretenen ser adaptables a moltes llengües, malgrat que en el nostre país el context actual demani situar l’accent en la llengua anglesa, però no de forma exclusiva.

Per a més informació al voltant de l’EMP-L podeu consultar la pàgina web del projecte: http://www.emportfolio.eu/

Durada: 3 anys (2009-2012)

Responsable del projecte: Aldheid Kramer (Landeinstitut für Schulsport, Schulkunst und Schulmusik, Alemanya)

Partners del projecte

  • Landesinstitut für Schulsport, Schulkunst und Schulmusik, Germany
  • Pädagogische Hochschule Ludwigsburg – Germany
  • Canterbury Christ Church University, Faculty of Education – England, UK
  • University of Edinburgh, Institute for Music in Human and Social Development (IMHSD) – Scotland, UK
  • Greek Association of Primary Music Teachers (GAPMET) – Athens, Greece
  • Universitatea Ovidius Constanţa – România
  • Universitat Autònoma de Barcelona, Facultat de Ciències de l’Educació – Catalunya, Espanya
  • IUFM Université Montpellier II – France
  • Pädagogische Hochschule der Fachhochschule Nordwestschweiz FHNW – Schweiz

Responsables del projecte a nivell català i espanyol: Laia Viladot (Steering group) i Albert Casals (Board of experts)

 

ACTIVITATS i PUBLICACIONS directament participades per membres de GRUMED

Articles:

      Casals A & Viladot, L (en premsa). La música com a recurs per a ensenyar llengua (estrangera): Una proposta europea. Guix

       Viladot, L. & Casals, A. (2010). Do you speak music? The catalan approach. NAME, 29.

   – Presentacions a congressos:

      Viladot, L.; Suárez, M.M. & Casals, A. (2010). Música y aprendizaje de lenguas en el marco competencial. Comunicació presentada al XI Congreso de la Sociedad Española de Didáctica de la Lengua y la Literatura (SEDLL). Jaén, desembre 2010.

      Casals, A. (2010). Música y lengua extranjera: investigando sus relaciones didácticas en el marco del European Music Portfolio. Póster presentat al Seminario Internacional de Investigación en Educación Musical (SIIEM). Madrid, juny 2010.

   – Grup de treball EMP-cat: English & Music in Primary reconegut pel Servei de Llengües del Departament d’Educació. Coordinadors del grup: Albert Casals i Maria del Mar Suárez. Bloc del grup de treball: http://empcat.wordpress.com/

   – Taller: “La música com a recurs per a l’aprenentatge de llengües” (UAB, setembre 2010). Coordinador i formador.

   – Materials:

      DDAA (pendent de publicació final). EMP: Teacher’s Handbook. Fonamentació teòrica, plantejament didàctic i activitats il·lustratives.

      Casals, A; Suárez, M.del M.; Viladot, L. (2010). EMP: Llibre del mestre. Traducció i adaptació del Teacher’s Handbook amb una nova selecció d’activitats.