1. Dades del context d’observació
  2. Graella d’observació de les classes