#

Albert Casals Ibáñez

Investigador Principal
+34935812673
Despatx G6-156
http://gent.uab.cat/acasals/

Albert Casals Ibáñez és professor del Departament de Didàctica de l’Expressió Musical, Plàstica i Corporal de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Llicenciat en Antropologia Social i Cultural, per la UAB, diplomat en Mestre de Primària especialitzat en Educació Musical a la mateixa universitat i Grau Professional de Violoncel pel Conservatori de Terrassa.
Ha treballat durant deu anys com a mestre de música de Primària i actualment desenvolupa la seva tasca en l’àmbit de la formació –inicial i permanent– del professorat i en l’àmbit de la recerca.
La seva activitat investigadora es nodreix de concepcions teòriques provinents del camp antropològic, musical i educatiu. La seva tesi -i principal línia de recerca- se centra en el binomi cançó-escola. També desenvolupa la recerca a l’entorn dels punts d’encontre educatiu entre la música i les altres disciplines del currículum, així com en relació amb la connexió música-etnicitat o, de forma més general, en les relacions entre el camp de l’Etnomusicologia i el de la Didàctica de la música.