#

Jèssica Pérez i Moreno


935812670
Despatx: G6-157

Doctora en Didàctica de la Música amb Menció Europea (2011, UAB) és professora agregada interina del Departament de Didàctica de l’Expressió Musical, Plàstica i Corporal de la UAB. Llicenciada en Història i Ciències de la Música, diplomada en Mestre de Primària especialitzada en Educació Musical i Grau Mig de Música en l’Especialitat de Guitarra, el seu camp d’estudi es centra en l’àmbit de l’educació musical a l’etapa infantil.

Pérez-Moreno ha realitzat estades de recerca pre-doctorals (University of Exeter, UK) i post-doctorals (University of London, UK i The Ohio State University, EE.UU). Com a resultat d’aquestes ha estat vinculada com a investigadora visitant a l’Institute of Education de la Universitat de Londres durant els anys 2011 – 2017.

Pérez-Moreno presenta regularment les seves recerques a congressos tant nacionals com internacionals i publica en revistes científiques i de divulgació. Actualment forma part de l’equip editorial de dues revistes nacionals de recerca en educació musical i forma part del comité científic de l’Early Childhood Music Education Comission d’ISME pel sexenni 2016 – 2022.