#

Cristina González Martín


+34935812673
G6-156

Cristina González-Martín és Doctora en Didàctica de la Música amb Premi Extraordinari de Doctorat (2013, UAB), Màster en Musicologia i Educació Musical (2009, UAB), Diplomada en Mestre de Primària especialitzada en Educació Musical amb Premi Extraordinari de Carrera (2007, UAB) i Grau professional de Piano pel Conservatori de Granollers (2008). Actualment és professora del Departament de Didàctica de l’Expressió Musical, Plàstica i Corporal de la UAB, però també ha treballat com a professora associada dels Graus d’Educació Primària i Infantil de la UB i la UIC. A part, també ha estat professora de pedagogia del Conservatori Superior del Liceu i té més de 10 anys d’experiència com a mestre en escoles de música. Les seves línies de recerca s’orienten en la didàctica de la música del món, focalitzant-se en l’estudi de la contextualització musical i la visita dels culture bearers (músics natius) a l’aula. També estudia noves metodologies d’ensenyament-aprenentatge a l’aula de música, com els projectes de treball.