#

Cecília Gassull i Bustamante

Investigadora Principal
93 581 26 72
Despatx G6-164 / Mail: Cecilia.Gassull@uab.cat

Cecília Gassull és professora titular del Departament de Didàctica de l’Expressió Musical, Plàstica i Corporal de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). És Doctora en Pedagogia Aplicada per la UAB, Llicenciada en Psicologia per la Universitat de Barcelona (UB), Grau Professional de Cant pel Conservatori Municipal de Barcelona i te formació en diferents tècniques psico-corporals. Des de 1996 es dedica fonamentalment a la formació inicial i permanent dels docents i logopedes, especialment en l’àmbit de l’educació de la veu i l’educació corporal aplicada a l’emissió vocal. La seva activitat investigadora es centra principalment en l’educació de la veu i la salut vocal del docent i en el treball corporal aplicat a la veu i als instrumentistes.