#

Laia Viladot i Vallverdú


935813477
Despatx: G6-165 // Mail: Laia.Viladot@uab.cat
http://uab.academia.edu/LaiaViladotVallverd%C3%BA

Laia Viladot Vallverdú és professora del Departament de Didàctica de l’Expressió Musical, Plàstica i Corporal de la Universitat Autònoma de Barcelona. Doctora en Didàctica de la Música (UAB), Llicenciada en Psicologia (UAB) i Grau Professional de flauta travessera pel Conservatori de Sabadell. Forma part de diverses agrupacions instrumentals com a violinista i flautista des del 1990 fins al 2004 i, des del 1991 fins a l’actualitat, és membre del Cor de cambra Diaula. Durant aquest període fa concerts a França, Bèlgica i Alemanya i, a casa nostra, actua al Palau de la Música Catalana, a l’Auditori, a l’Auditori Winterthur Illa Diagonal, a l’església Sta. Maria del Mar i al Teatre Zorrilla de Badalona, entre d’altres.
Treballa en escoles de música i a instituts de secundària, però des del 2005 centra la tasca docent en l’àmbit de la formació inicial i permanent del professorat. La recerca que desenvolupa es fonamenta en la interdisciplinarietat entre la Psicologia de l’educació i la Didàctica de la música, i aprofundeix en la comprensió dels processos d’ensenyament i aprenentatge de la música. Concretament, els temes actuals de recerca són la creativitat i la composició musicals, la interacció a l’aula i l’aprenentatge cooperatiu en música. Paral·lelament, treballa els punts d’encontre educatiu entre la música i altres àrees del currículum.