Alba.Hernandez@uab.cat 

Identificadors ID H-5251-2015; ORCID 0000-0001-6938-1233

Data de naixement: 25-01-1979

La Dra. Alba Hernández és professora agregada de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) i desenvolupa la seva recerca dins del Grup de Mutagènesi. Els seus interessos principals actuals se centren en l’estudi del potencial cancerigen dels nanomaterials (NM). En els darrers anys s’estan introduint milers de productes amb NM, tant en la indústria com en els productes de consum diari, malgrat la incertesa sobre els efectes que aquests compostos poden tenir sobre els treballadors exposats i els consumidors. Cal fer front a aquest nou escenari d’exposició generant dades valuoses per a l’avaluació del risc i amb propòsits reguladors. Per fer-ho, és necessari un canvi en els dissenys de toxicologia experimental convencional i en la metodologia disponible. En aquest context, els objectius a mitjà i llarg termini de la recerca de la Dra. Hernández són incrementar els nostres coneixement sobre els riscos cancerígens relacionats amb l’exposició a les NM, així com millorar la metodologia in vitro per avaluar-los. Només d’aquesta manera es podrà fer una comercialització a gran escala dels productes de la nanotecnologia sense comprometre la salut humana.

A més, la Dra. Hernández també està interessada en l’estudi dels mecanismes de carcinogènesi del arsènic com a model de contaminant ambiental.

Indicadors generals de la seva activitat científica

 • Número total  de articles publicats: 35 (23 entre 2014 i el present, 7 en fase de revisió)
 • Número total de publicacions de comunicacions: 6
 • Número total de publicacions com a primer/corresponding author: 23
 • Número total de publicacions in Quartil 1: 28
 • Número total de publicacions in Decil 1: 15
 • Total cites: 462

Selecció de darreres publicacions

 1. Vila L., Marcos R., Hernández A. Long-term effects of silver nanoparticles in Caco-2 cells. Nanotoxicology 11: 771-80 (2017)
 2. Vila L., Rubio L., Annangi B., García-Rodríguez A., Marcos R., Hernández A. Frozen dispersions of nanomaterials are a useful operational procedure in nanotoxicology. Nanotoxicology 11:31-40 (2017)
 3. Rubio L., Bach J., Marcos R., Hernández A. Synergistic role of nanoceria on the ability of tobacco-smoke to induce carcinogenic hallmarks in lung epithelial cells. Nanomedicine, accepted (2017)
 4. Bach J, Peremartí J, Annangi B, Marcos R, Hernández A. Oxidative DNA damage enhances the carcinogenic potential of in vitro chronic arsenic exposures. Archives of Toxicology 90:1893-905 (2016).
 5. Annangi B., Bach J., Vales G., Rubio L., Marcos R., Hernández A. Long-term exposures to low doses of cobalt nanoparticles induce cell transformation enhanced by oxidative damage. Nanotoxicology 9:138–47 (2015)
 6. Annangi B, Rubio L, Alaraby M, Bach J, Marcos R, Hernández A. Acute and long-term in vitro effects of zinc oxide nanoparticles. Arcives of Toxicology 90:2201-13 (2015) 
 7. Bach J, Sampayo-Reyes A,  Marcos R,  Hernández A (2014). Ogg1 genetic background determines the genotoxic potential of environmentally relevant arsenic exposure.  Archives of Toxicology 88: 585 – 596 (2014).
 8. Pastoret A, Marcos R, Sampayo-Reyes A, Saucedo-Cardenas O, Lozano-Garza GH, Hernández A. 2013.  Inhibition of hepatocyte nuclear factor 1 and 4 alpha (HNH1a and HNF4a) as a mechanism of arsenic carcinogenesis. Archives of Toxicology. 87: 1001 – 1012.

 

Projectes de Recerca

 • Participant en 18 projectes de recerca com a investigador (4 projectes EU: NaNoREG, NANOGENOTOX, Risc-Rad, i NewGeneris).
 • IP de 2 projectes d’abast nacional

Projecte actual com PI: Development of in vitro models for the study of NMs carcinogenic potential. Ministeri Espanyol de Educació i Ciència (MEC). 120.000 €. 2016 – 2019.

Premis

 • 2012, APOSTA Premi per a investigadors joves de la UAB amb futur prometedor. Premiada amb 25.000 euros pel projecte ‘Arsenic and Stem Cells-Is Cancer the destiny of this relationship?’

Altres mèrits rellevants

 • Directora de 1 Postdoc / 6 doctorands / 5 nacional i 2 internacionals estudiants  de Màster
 • Més de 2000 hores de docència en Graus de Biociències i més de 500 hores de docència en Programes de Màster.

 

 • Revisora de les següents revistes internacionals: Pharmacogenomics, Sciences of the Total Environment, Mutation Research – Genetic Toxicology and Environmental Mutagenesis, Mutation Research/Fundamental and Molecular Mechanisms of Mutagenesis, Journal of Hazardous Material, Toxicology Letters, International Journal of Cancer, Archives of Toxicology, International Journal of Hygiene and Environmental Health.

 

 • Membre de la European Environmental Mutagen Society (EEMS)
 • Membre de la Societat Espanyola de Mutagènesi Ambiental (SEMA)
 • Membre del Consorci de Investigació Biomèdica en Red sobre Epidemiología y Salud Pública (CIBERESP; http://www.ciberesp.es/)

 

 • 2015-2017, Coordinadora de la Unitat de Genètica, Departament de Genètica i de Microbiologia, UAB, Espanya
 • 2010-2017, Membre of 7 Comitès Nacionals de Tesis Doctorals
 • 2010, Membre del Comitè Científic de Avaluadors Externs of Tesis, Facultat de Ciències de la Nutrició, Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL), Mèxic