Antonia.Velazquez@uab.cat 

 

Professora Titular del Departament de Genètica i de Microbiologia de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)

Vaig realitzar el doctorat en el Grup de Mutagènesi de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) amb l’estudi de la genotoxicitat de diversos compostos en Drosophila, i doctorada al 1987.

La meva formació postdoctoral es va centrar en el camp de la inestabilitat genòmica, abordant diferent aspectes amb la finalitat d’entendre els mecanismes que generen aquesta inestabilitat. En una primera etapa amb una beca Fulbright a la Universitat de California, Davis, estudiant la reparació del DNA en Drosophila com a mecanisme clau en els processos genotòxics. La segona etapa postdoctoral la vaig realitzar en el Califòrnia Institut for Biological Research, La Jolla, amb una beca del CSIC per estudiar la inestabilitat genòmica en càncer.

Actualment, la recerca la duc a terme en el camp general de la Mutagènesis centrada en l’estudi de factors genètics de risc al càncer, factors de resposta al dany genètic i l’anàlisi del risc dels nanomaterials. Aquesta recerca és finançada per projectes nacionals i europeus.

El treball de recerca l’he publicat en 74 articles de recerca en revistes internacionals de reconegut prestigi. La recerca també contempla la meva aportació en la formació d’estudiants graduats dirigint tesis de recerca en màster i tesis doctorals.

Informació més precisa es pot trobar en els diferents apartats d’aquesta web.