Ricard.Marcos@uab.cat 

 

Situació actual:

– Catedràtic de Genètica a la Universitat Autònoma de Barcelona

– Coordinador del Màster de Genètica Avançada

– Coordinador del Programa de Doctorat de Genètica

– Director del Servei d’Avaluació Mutagènica

 

Activitat Científica:

– Sis trams de recerca concedits

– Investigador principal de:

    – 19 projectes nacionals

    – 12 projectes europeus

    – 23 altres projectes

– Direcció de treballs:

     – 49 Tesis Doctorals

     – 59 Treballs de recerca (Tesines, màster, etc.)

– Producció científica:

     – 321 Articles publicats

     – 341 presentacions en reunions científiques

– Organitzador de Congressos:

     – 3 Nacionals (SEMA 1989, 2000, 2009)

     – 1 Internacional (EEMS 1993)

 

Altres activitats:

– President de la Societat Espanyola de Mutagènesi Ambiental (SEMA)

– Premi Fritz Sobels de l’European Environmental Mutagen Society (EEMS) (Setembre 2010)

– Honorable Mention at the Scientific and Technological Achievment Award of the United States Environmental Protection Agency for the “First comprehensive characterization of DBPs in indoor swimming pool water and their role in the water ‘s mutagenicity”

– Traductor de 3 llibres

– Avaluador en més de 15 revistes científiques

– Avaluador científic de diferents organismes (ANEP, ANECA, CONACIT, ACSUG, UE)

– Representant espanyol en Comissions Internacionals (OECD, UE)