PROFESSIONAL

  • Vocal de l’Asociación Española de Estudios de Asia Oriental (AEEAO). 2020-2022.
  • Presidenta de l’Asociación Española de Estudios de Asia Oriental (AEEAO). 2016-2020.
  • Membre de l’European Association for Chinese Studies (EACS) i de la Chinese Language Teachers Association (CLTC).
  • Membre de la Chinese Language Teachers Association (CLTA).
  • Presidenta (1997), vicepresidenta (1996 i 1998), tresorera (1999) i vocal (1999 i 2003) de l’Associació de Traductors i d’Intèrprets de Catalunya.

ENTREVISTES