• Coordinadora de Recerca del Departament de Traducció i Interpretació de la Universitat Autònoma de Barcelona (2008-2014, 2016-2021).
  • Coordinadora dels Treballs de Fi de Grau de Grau (TFG) dels Estudis de l’Àsia Oriental (2015-2016).
  • Secretària de la Comissió de Doctorat del Departament de Traducció i Interpretació de la Universitat Autònoma de Barcelona (2013-2014).
  • Coordinadora de Doctorat del Departament de Traducció i d’Interpretació de la Universitat Autònoma de Barcelona (2003-2004, 2008).
  • Directora del Curs de Postgrau en Cultura i Literatura Xineses (Universitat Autònoma de Barcelona i Accent) (1999-2000).
  • Coordinadora del Diploma de Postgrau sobre Llengua i Civilització Xineses I i II (IDEC i l’Escola d’Estudis de l’Àsia Oriental de la Universitat Pompeu Fabra) (curs 1998-1999).