1. Llicenciatura / Grau en Estudis de l’Àsia Oriental

 • Idioma modern I: Xinès (09/10, 10/11, 13/14, 15/16, 16/17)
 • Idioma modern II: Xinès (09/10)
 • Idioma VIa: Xinès modern (12/13)
 • Llengua xinesa per a fins específics (12/13)
 • Llengua de l’àrea geopolítica d’especialitat: Àsia Oriental I (02/03)
 • Llengua de l’àrea geopolítica d’especialitat: Àsia Oriental II (02/03)
 • Llengua xinesa nivell intermedi (03/04, 04/05, 05/06, 06/07)
 • Llengua xinesa nivell intermedi-avançat (04/05, 06/07)
 • Lingüística de les llengües de l’Àsia Oriental (11/12, 12/13, 13/14, 14/15, 15/16, 16/17, 17/18, 18/19, 22/23)
 • Treballs de fi de grau (14/15, 16/17, 17/18)
  – Pràctiques (13/14, 14/15, 15/16, 16/17, 17/18)

2. Llicenciatura / Grau en Traducció i Interpretació

 • Xinès per a traductors i intèrprets C1 (97/98, 99/00, 00/01, 01/02, 02/03, 07/08, 08/09, 18/19, 19/20, 20/21, 21/22, 22/23)
 • Xinès per a traductors i intèrprets C2 (97/98, 07/08, 08/09)
 • Xinès per a traductors i intèrprets C3 (98/99)
 • Xinès per a traductors i intèrprets C4 (98/99, 99/00, 00/01, 01/02, 02/03)
 • Seminari de xinès C (98/99, 03/04, 06/07, 11/12)
 • Traducció del xinès 1 (TC1) (05/06)
 • Idioma i traducció xinès C1 (15/16)
 • Idioma i traducció xinès C2 (10/11, 17/18)
 • Idioma i traducció xinès C3 (15/16, 22/23)
 • Idioma i traducció xinès C4 (14/15)
 • Idioma i traducció xinès C5 / Text i context (14/15)
 • Idioma i traducció C7 (11/12)
 • Treballs de fi de grau (14/15, 16/17)
 • Pràctiques (13/14, 14/15, 15/16, 16/17)