1. Màster Oficial en Traducció, Interpretació i Estudis Interculturals, especialitat en Recerca sobre Àsia Oriental Contemporània (UAB):

 • Taller de lectura de textos en xinès (06/07)
 • Pensament i cultura de la Xina contemporània (07/08, 08/09, 09/10)
 • Metodologia de la recerca en l’àmbit de l’Àsia Oriental Contemporània. Mòdul comú: Disciplines de referència i bases metodològiques (10/11)
 • Metodologia de la recerca en l’àmbit de l’Àsia Oriental Contemporània. Mòdul comú: Disciplines de referència i bases metodològiques (11/12)
 • Direcció de treballs de fi de màster (17/18, 18/19)

2. Màster Oficial en Traducció, Interpretació i Estudis Interculturals, especialitat en Traducció i Mediació Intercultural (professional) (UAB):

 • Traducció jurídica xinès-espanyol (14/15, 15/16, 16/17)

3. Màster en Traducció i Interpretació Professional Xinès-Espanyol (UAB):

 • Traducció jurídicoadministrativa  (04/05, 05/06, 06/07, 07/08)
 • Transferència cultural i traducció (04/05, 05/06, 06/07, 07/08)

4. Máster Universitario en Comunicación Intercultural, Interpretación y Traducción en los Servicios Públicos (Departamento de Filología Moderna, Universidad de Alcalá):

 • Traducción jurídica chino-español (12/13)

5. Máster Universitario en Estudios de Asia Oriental (Universidad de Granada):

 • Lengua china y comunicación I (14/15, 15/16, 16/17, 17/18)
 • El léxico del chino moderno y su adquisición (21/22, 22/23)

6. Màster Universitari en Traducció Audiovisual (UAB):

 • Direcció de treballs de fi de màster (16/17, 18/19, 20/21)
 • Direcció de pràctiques (16/17)

7. Máster Universitario en Didáctica del Chino para Hispanohablantes (UAB):

 • Modulo 1:  Lengua china (18/19, 19/20, 21/22, 22/23)
 • Modulo 5:  Investigación en la enseñanza-aprendizaje de la lengua china (18/19, 19/20, 21/22, 22/23)
 • Dirección de trabajos de fin de máster (18/19, 19/20, 21/22, 22/23)