El grup de recerca ATLAS Interseccions Crítiques en Educació se centra en l’anàlisi de les desigualtats i experiències dels subjectes de l’educació (infants, joves, famílies, professionals de l’educació…) en les seves relacionalitats i interdependències. 

Som un grup de recerca interdisciplinari (2021 SGR 01014) amb diferents enfocaments metodològics, com ara l’etnografia, mètodes qualitatius, mixtes i multimodals i la recerca educativa basada en les arts i el disseny. Generem coneixement des d’una perspectiva feminista, no adultocèntrica i col.laborativa.   

Des d’una mirada crítica, ens proposem  una transformació educativa, basada en l’equitat i l’agència, per resistir i contestar les múltiples formes de discriminació i exclusió de forma col·lectiva. 

Línies de recerca

  • Les injustícies racials/ètniques, de classe social, d’edat, de gènere, de sexualitat i de religió en l’educació.   
  • L’agència dels subjectes: experiències de vida, identitats, estratègies de resistència i formes d’organització col·lectiva.
  • Les vulnerabilitats, les precarietats i les exclusions-violències que afecten a grups migrats i minoritzats per raó de classe social, raça/ètnia, edat, gènere, sexualitat i religió.   
  • Els discursos, els modes de producció del coneixement i les metodologies de recerca feministes, decolonials i no adultocèntriques.  
  • Els conceptes, les polítiques i les pràctiques de les pedagogies crítiques, feministes, populars, corporals, artístiques i de la cultura visual.