Durant el període 2013 i fins avui, s’han impulsat 3 grans línies d’investigació-acció plenament coherents amb els objectius que estableix la Càtedra:

Eix 1. Impuls de xarxes nacionals i internacionals d’investigadors sobre educació comunitària

Una de les accions principals de la Càtedra ha consistit en aglutinar i liderar persones i equips que treballen en l’àmbit de l’educació comunitària. En aquest sentit, destaca la creació i gestió de dues xarxes:

  • XIREC – “Xarxa interuniversitària de recerca en educació comunitària de Catalunya”. Es tracta d’una xarxa que aglutina les investigadores i investigadors de les diferents universitats catalanes que treballen en el terreny de l’educació comunitària. Aquesta xarxa ha actuat com una plataforma d’intercanvi i col·laboració, de formació permanent i d’elaboració de projectes d’investigació per a presentar a convocatòries competitives.
  • RIECI – “Xarxa d’investigació sobre estudis culturals i interculturalitat”. Es tracta d’una xarxa d’àmbit internacional de cooperació entre investigadors i investigadores en educació comunitària d’Espanya i Amèrica Llatina, amb presència d’universitats de Xile, Argentina, Mèxic, Brasil i Canadà. Aquesta xarxa ha actuat com una plataforma d’intercanvi i col·laboració, de formació permanent, i d’elaboració de projectes d’investigació per a presentar a convocatòries competitives.

Eix 2. Creació d’una línia d’investigació-acció  en l’àmbit de l’educació comunitària

El lideratge i l’impuls de xarxes internacionals ha generat el desenvolupament d’una línia d’investigació nova en matèria d’educació comunitària, inèdita al nostre país i pionera en l’àmbit europeu i internacional. Entre el període de creació de la Càtedra i el moment actual, hem dirigit 5 tesis doctorals i s’han doctorat amb nosaltres els següents investigadors, quatre d’ells amb la màxima qualificació:

  • Dr. Edgar Iglesias Vidal (Espanya). Tesi: L’educació intercultural a les Organitzacions d’educació en el lleure de base comunitària (2014). Disponible a: https://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/284923/eiv1de1.pdf?sequen
  • Dr. Gerardo Muñoz Troncoso (Xile). Tesi: Participació familiar i comunitària en el disseny i desenvolupament del currículum escolar en contextos de diversitat sociocultural (2016). Disponible a: https://www.tdx.cat/handle/10803/400703#page=1
  • Dra. Rosa Eliana Zapata Pérez (Xile). Tesi: Formació inicial docent universitària en diversitat cultural. Perspectives des de la regió de l’Araucania a Xile (2016). Disponible a: https://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/460840/rezp1de1.pdf?sequence=1&isAllowed=y
  • Dra. Karina Delgado Valdivieso (Equador). Tesi: Proposta d’aplicació de l’enfocament d’educació inclusiva en institucions educatives que pertanyen a el districte metropolità de Quito (2018). Disponible a: https://ddd.uab.cat/pub/tesis/2017/hdl_10803_459079/kedv1de1.pdf
  • Dr. Pere Grané Feliu (Espanya). Tesi: Joves, art urbà i educació comunitària. Recerca-acció i etnografia visual al districte Collblanc-La Torrassa (L’Hospitalet) (2019). Disponible a: https://www.tdx.cat/handle/10803/586002

El treball de direcció de tesis doctorals contínua en curs i actualment estem dirigint dues investigacions:

  • Rutes de gestió pedagògica i comunitària per incloure la diversitat cultural a l’escola, de la doctoranda Rosa Yamile Bedoya Ospina (Colòmbia)
  • El lideratge pedagògic sistèmic en un context d’educació comunitària, de la doctoranda Marta Banys Yeste (Espanya).

D’altra banda, i de manera incipient, s’ha iniciat una línia de direcció de treballs de final de màster entre els quals destaca: “Variables affecting parental engagement in a primary school in Barcelona” de la estudiant Wen Jing Gao (2020).

Eix 3. Projectes d’investigació en educació comunitària

La Càtedra ha dedicat notables esforços per liderar, coordinar i gestionar projectes d’investigació sobre educació comunitària, finançats amb fons públics resultants de convocatòries competitives, tant nacionals com en el marc d’equips internacionals. Per a més informació consultar la secció “Projectes” d’aquesta pàgina web.

Finançat per...