La Càtedra pren en especial consideració la metodologia de treball pròpia dels processos centrats en la investigació-acció.

La investigació-acció ha pres diferents aproximacions al llarg de el temps, però es podria dir que aquesta és útil sobretot per millorar la pràctica del col·lectiu que la desenvolupa i implica un èmfasi en el canvi centrat en:

  • La participació de les persones involucrades en la pràctica.
  • Una visió sistèmica fonamentada en la reflexió en l’acció i la reflexió sobre l’acció.
  • La consideració de la formació com essencial.
  • La consideració del procés com una espiral de canvi que transforma i millora la pròpia realitat educativa o social.
Finançat per...