Miquel Àngel Essomba Gelabert (director)
miquelangel.essomba@uab.cat

Doctor en pedagogia, màster en psicologia de l’educació y postgrau en pedagogia intercultural. Investigador i professor a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), expert en l’àmbit de l’educació intercultural, l’ educació inclusiva i l’educació comunitària.

Ha dirigit i/o participat en 64 projectes de recerca, 41 en convocatòries competitives d’organismes públics, i 23 en recerques no competitives. Això es complementa amb un perfil de gestió de la recerca, que s’inicia com a vicedegà d’investigació de la seva facultat d’educació per al període 2002-2005, i que continua com a director del Centre UNESCO de Catalunya i president de l’Institut Linguapax entre 2008-2012, director de la xarxa d’anàlisi de polítiques educatives europea SIRIUS (Comissió Europea) en el període 2012-2015, i més recentment com comissionat d’educació i universitats de l’Ajuntament de Barcelona entre 2015 i 2019.

La seva activitat en congressos internacionals i xarxes de recerca ha estat constant. Participa als congressos internacionals de la seva àrea ECER (Europa) i ICERI (mundial), i ha estat professor convidat a diverses universitats estrangeres per cursos de grau i doctorat.

Ha realitzat 199 publicacions sense comptar les resultants de congressos.  Pel que fa als llibres, disposa de 96 obres: en 15 ha actuat com editor, 19 són llibres complets i 62 són capítols de llibre.

La seva posició com a consultor científic internacional i expert acadèmic s’ha consolidat en la darrera dècada. Durant aquest període ha estat desenvolupant orientació científica i edició de documents per a organitzacions internacionals com: el Consell d’Europa, l’OCDE, la UNESCO, l’Organització d’Estats Iberoamericans, la Fundació Anna Lindh o la Comissió Europea, i els Ministeris d’Educació d’Equador o Mèxic.

Katia Verónica Pozos Pérez
katiaveronica.pozos@uab.cat

Doctora en Educació i Màster d’Iniciació a la Recerca per la UAB. Màster en Educació i Noves Tecnologies Aplicades a l’Educació per la Universitat Anàhuac i Llic. en Disseny de la Comunicació Gràfica per la Universitat Autònoma Metropolitana a Mèxic, on ha estat coordinadora de Pedagogia i Disseny Instruccional del Centre de Tecnologies per a l’Educació del ITAM i professora de la Divisió de Ciències i Arts pel Disseny de la Universitat Autònoma Metropolitana.

Actualment és membre del grup de recerca ERDISC i col·labora en la Plataforma d’Acció Social Kabua amb la UAB i la Direcció General de Joventut. És professora associada del Departament de Pedagogia Aplicada de la UAB. Ha estat coordinadora de Projectes Europeus del grup ERDISC i també ha participat en diversos projectes de recerca competitius i d’acció social a Catalunya i Espanya com el Programa Social per al Suport Familiar a l’Èxit Educatiu amb Obra Social la Caixa. Membre de la Càtedra d’Educació Comunitària. Para l·lelament complementa el seu desenvolupament professional amb la Gestió de Projectes Socioeducatius de l’Associació Educativa Integral del Raval.

Les seves línies de recerca són: l’apoderament i acció social, TIC per a l’Educació; Formació del professorat universitari en Competència Digital; diversitat, inclusió i TIC, recerca-acció.

Pere Grané Feliu
peregranefeliu@gmail.com

Doctor en Ciències de l’Educació per la Universitat Autònoma de Barcelona amb la tesi “Joves, Art urbà i Educació Comunitària: Recerca-Acció i Etnografia Visual en el Districte Collblanc – La Torrassa (L’Hospitalet de Llobregat)”, dirigida per Miquel Àngel Essomba i Montserrat Rifà. Màster Universitari de Formació de Professorat d’Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, especialitat en Geografia i Història per la Universitat de Barcelona (UB). Llicenciat en Sociologia per la UB. Premi Extraordinari de Primer i Segon Cicle dels Ensenyaments Oficials i Propis de la UB.

Actualment, es dedica a la recerca de processos d’educació a través de les arts. Les seves línies d’investigació principals són: l’educació comunitària, l’educació intercultural i la sociologia urbana.

Ha col·laborat com a investigador en diversos projectes: KOINOS – Portfoli Europeu de Pràctiques (Erasmus +, 2015 – 2017), el Programa Social per al Suport Familiar a l’Èxit Eductiu (Obra Social La Caixa, 2013-2017) i la xarxa SIRIUS – European Policy Network on the education of children and young people with a migrant background (Comissió Europea, 2012-2014).

Anna Tarrés Vallespí
anna.tarres@uab.cat


Doctora en Sociologia per la Universitat Autònoma de Barcelona i llicenciada en Ciències de la Comunicació. Realitzant la tesi doctoral Alumnat d’incorporació Tardana i vinculació educativa. Un estudi sobre trajectòries educatives a Catalunya, director Xavier Bonal (UAB).

Coordinadora de la Càtedra d’Educació Comunitària i investigadora al ERDISC del Departament de Pedagogia Aplicada de la Universitat Autònoma de Barcelona. Docent al Departament de Sociologia de la UAB, al Màster de Secundaria de la UAB i a la UOC.

Del 2002 al 2012, ha treballat a l’equip de coordinació del Panel de Desigualtats Socials a Catalunya de la Fundació Jaume Bofill.

Josep Guardiola Salinas
jguardio@gmail.com

Grau en Geografia i Història -especialitat en Història Contemporània- per la Universitat de Barcelona.

Docent i tutor a educació secundària des de l’any 1988. Ha estat portaveu , col·laborador de l’àrea pedagògica i  membre de la direcció a nivell estatal de SOS Racisme (1996-2003).  També ha col·laborat amb altres organitzacions. Ha estat Delegat en Educació i Cooperació Internacional a UNESCO Catalunya (2008-2013) on  ha coordinat diferents projectes i responsable de la publicació d’algunes guies didàctiques. Formador per l’Ajuntament de Barcelona sobre el tema de l’Extrema Dreta Europea.

Professor de Màster Desarrollo Humano Sostenible a la Universitat de Girona. Formador i coordinador de voluntaris del projecte europeu Empowering the Future (2011-14). Formador i assessor pedagògic del projecte europeu Erasmus+  FamilyEduNet –Families for Educational Success (2014-16) liderat per FAPAC. Col·laborador del projecte Mapa Educació Comunitària de Barcelona.

Txell Argelagués Besson
txellu54@gmail.com

Màster en Polítiques Públiques i Socials per la Universitat Pompeu Fabra i llicenciada en Sociologia per la Universitat de Barcelona.

Investigadora al grup de recerca ERDISC i membre de la Càtedra d’Educació Comunitària des de l’any 2013. Actualment, compatibilitza la seva tasca com a investigadora a la UAB amb diverses col·laboracions en altres institucions, entre les que destaca l’Associació Educativa Integral del Raval o l’Observatori Socioeconòmic d’Osona. Des de l’any 2003 i fins el 2012 va formar part de l’equip de coordinació del Panel de Desigualtats Socials de Catalunya impulsat per la Fundació Jaume Bofill a on va exercir de tècnica de projectes i coordinadora.

Les seves línies prioritàries d’investigació es vinculen a l’educació comunitària, l’èxit educatiu, les relacions famílies i escola i les desigualtats socials.