PRESENTACIÓ

La Càtedra d’Educació Comunitària neix el desembre del 2013 de la mà de la Universitat Autònoma de Barcelona, a través del grup de recerca ERDISC (https://centresderecerca.uab.cat/erdisc/)  del Departament de Pedagogia Aplicada i de la Fundació Obra Social la Caixa, amb la voluntat d’esdevenir un referent entre els estudiosos de la temàtica, així com entre les persones i agents implicats en la planificació i realització d’accions educatives, que actuen especialment en àmbits socioeconòmics desfavorits.

La Càtedra vol aglutinar de manera sintetitzada les principals aportacions científiques sobre educació comunitària per facilitar la millora en les intervencions socioeducatives que es realitzin amb aquest enfocament, posant especial èmfasi en 4 àmbits temàtics: relacions famílies, escola i comunitat; anàlisi de polítiques públiques d’educació comunitària; educació no formal de base comunitària; educació comunitària i diversitat: interculturalitat i coeducació.

Els objectius que persegueix la Càtedra són:

Contribuir a la consolidació de les línies de treball de major capacitat analítica en el camp de l’educació comunitària.

Afavorir una major projecció i impacte social de la recerca cap a l’administració pública, la societat civil, les famílies i els centres educatius.

Transferir les conclusions de les principals línies d’investigació / intervenció en les polítiques públiques.

Transferir el coneixement a partir de processos de Formació – Investigació – Acció al conjunt de la societat.

Fomentar l’acció educativa comunitària innovadora com a eina de millora de l’èxit educatiu d’infants i joves.

Finançat per...