Els Premis CIEU (a la idea més emprenedora i a la persona més emprenedora) són una iniciativa del Centre d’Iniciatives Emprenedores Universitàries (CIEU) dirigit a tots els estudiants de la UAB i particularment a l’alumnat de l’escola FUAB formació (Turisme i Direcció Hotelera, Prevenció i Seguretat Integral i Arxivística i Gestió de Documents). En els següents enllaços podeu trobar més informació sobre cada premi.

* La persona més emprenedora.

* La idea més emprenedora.