En aquesta pàgina trobareu una serie de fitxers que serveixen para la creació d’una empresa i per entendre el fenomen de l’emprenedoria.

* Guia per a l’elaboració del pla d’empresa.

Guia per a l’elaboració del pla d’empresa (versió adaptada al castellà).

Formes Societàries. Pros i Contres.

Elecció de la forma societària.

El Pla de mercat (I Part).

El Pla de mercat (II Part).

La Idea Emprenedora.

Tràmits legals per a la creació d’una empresa.

La tributació dels beneficis a l’IRPF.

Eines per elaborar el model de negoci.

Pla econòmic – financer.

Exemple de pla econòmic – financer.

Exemple de pla d’empresa (versió castellà).

Exemple de pla d’empresa (versió anglès).

 

Documents CIEU

Formes Jurídiques.

Recursos Financers.

El model de negoci CANVAS.

Consells per crear una empresa.

Pla econòmic – financer (versió modificable).

 

Glossaris

Glossari d’Emprenedoria i Innovació.

Glossari d’Instruments Financers.

Conceptualitzant l’Emprenedoria en la literatura de l’Economia Clàssica​, per Petur O. Jonsson.

 

Llibres i informes

La creació d’empreses a Catalunya.

* Informe executiu GEM 2021-2022. Espanya.

* Informe executiu GEM 2020-2021. Espanya.

* Informe executiu GEM 2019-2020. Espanya.

* Informe executiu GEM 2018-2019. Espanya.

Informe executiu GEM 2017-2018. Espanya.

Informe executiu GEM 2016. Espanya.

Informe executiu GEM 2015. Espanya.

* Informe executiu GEM 2014. Espanya.

Informe executiu GEM 2013. Espanya.

Informe executiu GEM 2012. Espanya.

Informe executiu GEM 2011. Espanya.

Informe executiu GEM 2010. Espanya.

* Informe executiu GEM 2020-2021. Catalunya.

* Informe executiu GEM 2018-2019. Catalunya.

Informe executiu GEM 2016. Catalunya.

Informe executiu GEM 2015. Catalunya.

Informe executiu GEM 2014. Catalunya.

Informe executiu GEM 2013. Catalunya.

Informe executiu GEM 2012. Catalunya.

Informe executiu GEM 2011. Catalunya.

Informe executiu GEM 2010. Catalunya.

Butlletí demografia empresarial. 4rt Trim 2015.

Resum executiu. Observatori d’emprenedoria universitària 2011.

Resum executiu. Llibre blanc de la iniciativa emprenedora a Espanya