Address: Escola d’Enginyeria (Engineering School), edifici Q, Third floor, Office number: QC-3045

Carrer de les Sitges, 08193 Cerdanyola del Vallès, Barcelona

Universitat Autonoma de Barcelona.

08193 Bellaterra

Contact email: nuria.barniol@uab.es