#

Angelina Sánchez Martí 

Col·laboradora d'EFI

+34 93 581 17 64
https://orcid.org/0000-0002-4719-4688

Professora Lectora Serra Húnter de l’Àrea de Mètodes d’Investigació i Diagnòstic en Educació de el Departament de Pedagogia Aplicada de la Universitat Autònoma de Barcelona. És Doctora en Educació i Societat per la Universitat de Barcelona (UB), Màster d’Educació per a la Ciutadania i en Valors (2009), llicenciada en Psicopedagogia (2008), i Diplomada en Mestre/a de Llengües Estrangeres (Anglès) (2006) . La seva trajectòria investigadora es va iniciar al Departament de Mètodes d’Investigació i Diagnòstic en Educació de la UB, sent beneficiària de el Programa Nacional per a la Formació de l’Professorat Universitari FPU-2011 de el Ministeri d’Educació, Cultura i Esport, i vinculada a el Grup de Recerca en educació Intercultural (GREDI). Va defensar la seva tesi doctoral (Trajectòries d’èxit educatiu dels joves de famílies immigrades a secundària postobligatòria. Centres educatius i agents institucionals) en 2016, de la qual va obtenir dos premis (el Premi Extraordinari de Doctorat i el PJOVE2016). Actualment, és membre oficial de Emigra, CER-Migracions (2017 SGR 1702) i investigadora EFI. Les seves investigacions més vinculades a EFI s’han centrat en l’avaluació de la transferència de l’aprenentatge, la formació de professorat en el context universitari i la promoció de el pensament reflexiu i crític en educació superior.